EurekaWorld

העולם של יוריקה הינו מטהוורס חינוכי-  סביבת תלת ממד מרובת משתתפים המשלבת כלי יצירה ומסחר עבור עולם הלמידה והאימון הארגוני. סביבה מיוחדת זו מאפשר מגוון רחב של גישות ללמידה החל מלמידה מבוססת פרויקטים משחקי תפקידים, משחקי יצירה, מייקינג, מפגשים וירטואליים ולמידה באמצעות משחק.

More projects in this cycle