solfy

לומדה אינטראקטיבית להוראה ותרגול של שירה מתוך תווים (בלעז: סולפג’), עבור מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. יכולת של שירה מתוך תווים נחשבת כמפתח לאוריינות מוזיקלית ותורמת רבות להתפתחות האינטלקטואלית והרגשית של הלומדים.

More projects in this cycle