Speak2Go

אפליקציה ללימוד אנגלית מדוברת בבית הספר ובבית. הלימוד מותאם אישית לרמה ולהתקדמות של כל תלמיד ובונה את הביטחון לדבר אנגלית. בשל אופיו האינטראקטיבי, השימוש ב-Speak2Go מרענן, קל ומהנה. התרגול מותאם לגילאי יסודי עד תיכון ומשמש ככלי עזר למורה.

More projects in this cycle