אוריגמאטריה

אוריגאמטריה מתוקשבת היא סביבת תוכן המאפשרת למורים ללמד את נושא הגיאומטריה במתודות חדשניות ובסביבה ורטואלית בתהליך של חקר עם נייר המתקפל בידי התלמיד.

מיזמים נוספים במחזור זה