MakesApp

פלטפורמת למידה שמאפשרת ללמוד את מה שאוהבים כדי לעשות עם זה דברים בעולם האמיתי. אצלינו לא ״לומדים על״ אלא ״עושים את״.
שיטת הלימוד הייחודית שלנו בנויה בהשראת פלטפורמות מוכרות עם חווית משחק שמייצרת אינטראקציה עם התוכן, גם בלמידה עצמאית וגם בהנחיית קבוצה.

מיזמים נוספים במחזור זה