Melingo

פלטפורמת תרגול ושיפור לימוד האנגלית בבתי ספר, תוך הנגשת תכנים בצורה אדפטיבית לרמת הלומד על ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות המשלבות בינה מלאכותית (AI) יחד עם ניהול ובקרת הלמידה.

מיזמים נוספים במחזור זה