mimshakup

ממשק היא חברת Edtech שהוקמה בשנת 2010, על ידי נשות חינוך עם עשרות שנות ניסיון פדגוגי ואנשי טכנולוגיה שהגיעו מחברות כגון Apple ו Microsoft. לאחר עשור של פיתוח ויצירת תוכן דיגיטלי בדרך משחקית וחוויתית ואלפי בתי ספר מנויים בכל רחבי הארץ, הקמנו את MimshakUp, פלטפורמה "מקצה אל קצה" לניהול הוראה למידה והערכה, המבוססת טכנולוגיות מתקדמות וקשר אישי בין המורה לתלמידים ומאפשרת מרחב למידה נוח ואפקטיבי על בסיס עקרונות פדגוגיים של פרסונליות, משחקיות, ושיתופיות.

מיזמים נוספים במחזור זה